to uwolnienie się od kryzysu,
przerwanie błędnego koła nawracających
sytuacji trudnych i kryzysowych,
uwolnienie się od bólu emocjonalnego
i jednocześnie doświadczenie głębokiej,
wewnętrznej i pozytywnej przemiany

Szczęśliwy Koniec Świata
Slider

Często to co Cię spotyka nie nazywasz kryzysem pomimo, że trudności dnia codziennego narastają z każdym dniem, stają się coraz bardziej nie do zniesienia, a Tobie brakuje sposobów i strategii radzenia sobie z nimi. Taki stan rzeczy coraz mocnej wyczerpuje Twoje zasoby wytrzymałości.
W rezultacie:

  • brakuje Ci siły i energii na poradzenie sobie z tymi trudnościami,
  • w głowie masz bałagan, chaos, niechęć i niemoc,
  • odczuwasz stan dezorganizacji
  • zaczynasz tracić kontrolę nad własnym życiem i nie masz pomysłu jak ją odzyskać
  • coraz częściej podchodzisz do codzienności na zasadzie „byle przetrwać”,
  • nie dostrzegasz rozwiązań, opcji, możliwości,
  • tracisz wiarę w siebie i w to, że jesteś w stanie sobie poradzić,
  • odczuwasz napięcie w ciele, a do tego być może ból głowy, brzucha, problemy z zasypianiem

Słowo „kryzys” pochodzi od greckiego krisis i oznacza walkę, wybór, decydowanie, zmaganie się, punkt zwrotny, przełom.

Zgodnie z definicją kryzys jest reakcją człowieka na sytuację, która w jego ocenie przerasta go, a dotychczasowe sposoby i strategie radzenia sobie z tą sytuacją okazują się niewystarczające lub jednoznacznie zawodzą.

Najczęściej kojarzy się on z negatywnymi przeżyciami, trudnymi zdarzeniami losowymi, niepowodzeniami oraz porażkami osobistymi. Ewidentnie kojarzymy go z trudem, cierpieniem i stratą… Natomiast historia niejednokrotnie pokazuje, że kryzys może być jednym z najlepszych, pozytywnych i korzystnych doświadczeń w życiu.

kryzys 3

Szczęśliwy Koniec Świata to rozwój i pozytywna zmiana wbrew, pomimo, a przede wszystkim dzięki kryzysowi

To rozwój i zmiana na wielu płaszczyznach, między innymi takimi jak:

Postrzegania siebie – stajemy się bardziej pewni siebie, pojawia się poczucie osobistej mocy, skuteczności, zaufania do siebie i swoich umiejętności. Większa wiara we własne możliwości, siły, kompetencje, a co za tym idzie – w przyszłość.

Samoświadomości – głębsze rozumienie siebie, swoich reakcji, emocji, zachowań i schematów myślowych.

Filozofii życia – dochodzi do przewartościowania tego, co ważne i istotne, nabieramy większego dystansu do życia, bardziej doceniamy każdą chwilę i każde drobne wydarzenie w życiu. Dostrzegamy ile posiadamy, i jaką to stanowi dla nas wartość.

Relacji międzyludzkich – otwarcie się na innych, chęć dzielenia się swoimi emocjami i przeżyciami, większa empatia i zrozumienie drugiego człowieka; ale też umiejętność proszenia o wsparcie przy jednoczesnej wrażliwości na potrzeby innych.

Celowości życia – odnalezienie swojego kierunku – celu i sensu w życiu.

Siły i odporności psychicznej – skuteczne radzenie sobie ze stresem, presją i zmianą oraz umiejętność szybkiego powrotu do równowagi emocjonalnej po zetknięciu się z czynnikami kryzysoogennymi. Przekłada się to również na pozyskanie postawy typu: „poradzę sobie z tym”, „znajdę rozwiązanie”, „kształt mojego życia zależy ode mnie”, „wiem czego chcę i osiągnę to”.

Strategii radzenia sobie – stajemy się wyposażeni w nową wiedzę i umiejętności. Wzbogaceni o nowe zdolności, kompetencje i sposoby działania, które pozwalają lepiej radzić sobie z kolejnymi wyzwaniami i trudnymi sytuacjami.

KAŻDY KRYZYS JEST

lub

ZAGROŻENIEM

NIEBEZPIECZEŃSTWEM

STRATĄ

OKAZJĄ

SZANSĄ

MOŻLIWOŚCIĄ

KRYZYS STAWIA CIĘ W OBLICZU WYBORU

  • NIEPRZEPRACOWANY „zamieciony pod dywan”, wciąż się będzie tlił, rósł w siłę, by wrócić wcześniej czy później ze zdwojoną mocą,
  • PRZEPRACOWANY stanie się „trampoliną” do życia pełnego sensu, celowości i spełnienia. Stanie się OKAZJĄ do rozwoju i ZBUDOWANIA SIEBIE NA NOWO!

Wszystko zależy od Ciebie – dlatego tak ważne jest by, na bieżąco się nim zająć.

Szczęśliwy Koniec Świata to wejście na drogę, na której współpracując z coachem kryzysowym, jesteś w stanie dokonać bardzo przełomowych i korzystnych zmian w swoim życiu. Są to zmiany, które zachodzą na bardzo trwałym i głębokim poziomie.

A skuteczne przepracowanie sytuacji trudnej czy kryzysowej pozostawi Cię z mocno rozbudowanymi zasobami, które najczęściej pozostają do końca życia i owocują w wielu życiowych obszarach.